İngilizce Terim: Dispersion Coefficient

Türkçe Terim: Dağılım Katsayısı

Kısaltma:

Atmosferik yayılımda kullanılan “Gauss Dağılım Modeli” nin belirli bir yöndeki standart sigma sapması. Dağılım katsayısı, mesafenin belirli bir kararlılıktaki havaya bağlı fonksiyonu olarak tanımlanır.


Bu içerik Dağılım Katsayısı (Dispersion Coefficient) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.