İngilizce Terim: Critical Operating Parameter

Türkçe Terim: Kritik İşletme Parametresi

Kısaltma: COP

Sınır değerleri aşıldığı takdirde ekipman arızasına neden olabilecek proses koşullarıdır.
Örneğin: akış hızı, sıcaklık, basınç


Bu içerik Kritik İşletme Parametresi (Critical Operating Parameter) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.