İngilizce Terim: Critical Event Frequency

Türkçe Terim: Kritik Olay Frekansı

Kısaltma: –

Kritik olayın ortaya çıkma sıklığı.


Bu içerik Kritik Olay Frekansı (Critical Event Frequency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.