İngilizce Terim: Costs, Lfie Cycle

Türkçe Terim: Maliyet, Yaşam Döngüsü

Kısaltma: –

Bir parçanın tasarım, imalat, işletme, bakım ve satış dahil olmak üzere parça ömrü boyunca geçerli toplam maliyeti.


Bu içerik Maliyet, Yaşam Döngüsü (Costs, Lfie Cycle) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.