İngilizce Terim: Corrective Maintenance

Türkçe Terim: Düzeltici Bakım

Kısaltma: CM

[1]Arıza tespitinden sonra gerçekleştirilen bakım türü. Düzeltici bakım bir ekipmanın asıl işlevini gerçekleştirebileceği duruma getirme amacını taşır.
[2]Bir varlığı standart işlevsel performansına geri döndürmek için yapılan bakım.


Bu içerik Düzeltici Bakım (Corrective Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.