İngilizce Terim: Corona Discharge

Türkçe Terim: Korona Deşarjı

Kısaltma: MIE

Keskin iletken uçların, sivri noktaların ve kabloların etrafındaki gazların uğrayacağı elektriksel delinmeden kaynaklanan düşük enerjili elektrik deşarjı


Bu içerik Korona Deşarjı (Corona Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.