İngilizce Terim: Controls

Türkçe Terim: Kontrol, Tedbir

Kısaltma:

[1]Potansiyel sebep ile ilişkili riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için planlanan ya yürürlükte olan yöntemler ya da eylemler. Denetimler, ürün geliştirme sırasında nedeni önlemek veya hizmet sırasında katastrofik olay yaşanmadan önce algılanmasıdır. Her sebep için bir çok denetim olabilir.
[2]Riski değiştirebilen ölçü.
NOT 1: Kontroller, riski değiştiren herhangi bir proses, politika, ekipman, uygulama veya diğer faaliyetleri içerir.
NOT 2 Kontroller, her zaman amaçlanan veya öngörülen değiştirme etkisini sağlamayabilir.


Bu içerik Kontrol, Tedbir (Controls) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.