İngilizce Terim: Control Of Burning

Türkçe Terim: Yanma Kontrolü

Kısaltma:

Yanmanın hızını düşürmek ve yakıt kaynağının alevi beslemesi engellenene ya da yangın söndürülene kadar yanmadan kaynaklı açığa çıkan ısıyı belli sınırlarda tutmak için ekipmana ya da alana su spreyi uygulanması


Bu içerik Yanma Kontrolü (Control Of Burning) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.