İngilizce Terim: Contributing Cause

Türkçe Terim: Katkıda Bulunan Neden

Kısaltma: –

Fiziksel koşullar ve yönetim uygulamaları gibi bir olayın meydana gelmesini kolaylaştıran faktörler. (Katkıda bulunan faktörler olarak da bilinir.)


Bu içerik Katkıda Bulunan Neden (Contributing Cause) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.