İngilizce Terim: Continuous Formation Of A Dust Cloud

Türkçe Terim: Sürekli Toz Bulutu Oluşumu

Kısaltma:

Bir toz bulutunun sürekli olarak bulunduğu ya da uzun veya kısa aralıklarla sık sık oluşarak ortamda mevcut olması beklenen yerler


Bu içerik Sürekli Toz Bulutu Oluşumu (Continuous Formation Of A Dust Cloud) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.