İngilizce Terim: Conservative Result, Model, Or Design

Türkçe Terim: Konservatif Sonuç, Model Ya Da Dizayn

Kısaltma:

Sonuç modellemesinde bilinmeyenlere küçük veya büyük değerlerin verildiği prosedür. Ortaya çıkan mühendislik tasarımının gerektiğinde fazla ekipman kullanılmadan, tehlikeyi hafifletmek veya kaldırmak için tasarlanmış olmasını sağlar.


Bu içerik Konservatif Sonuç, Model Ya Da Dizayn (Conservative Result, Model, Or Design) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.