İngilizce Terim: Confined Fire

Türkçe Terim: Sınırlandırılmış Yangın

Kısaltma: –

Yapı içinde ya da proseste bulunan bir ekipmanın içinde gerçekleşen kontrollü yangın.


Bu içerik Sınırlandırılmış Yangın (Confined Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.