İngilizce Terim: Conductor

Türkçe Terim: İletken Madde

Kısaltma:

Elektrik yükünün kolaylıkla üzerinden akmasına izin veren materyal ya da nesne


Bu içerik İletken Madde (Conductor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.