İngilizce Terim: Conductivity

Türkçe Terim: İletkenlik

Kısaltma:

Özdirencin karşıtı; 1/dirençlilik. Bir katı ya da sıvının yüzeyi üzerinden ya da yığın boyunca elektrik yüklerinin hareket etmesine etki eden öz niteliği


Bu içerik İletkenlik (Conductivity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.