İngilizce Terim: Conductive

Türkçe Terim: İletken

Kısaltma:

Elektrik yüklerinin akışına izin verme yeteneği olan ve sıvılar için iletkenliği 10^4 picosiemens/m (pS/m) den büyük ya da katılar için de direnci 10^5 ohm.metre den küçük olan


Bu içerik İletken (Conductive) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.