İngilizce Terim: Condition Based Maintenance

Türkçe Terim: Durum Temelli Bakım

Kısaltma: –

Bir varlığın o andaki durumuna göre onarımının veya değişiminin yapılması.


Bu içerik Durum Temelli Bakım (Condition Based Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.