İngilizce Terim: Conceptual Design

Türkçe Terim: Kavramsal Tasarım

Kısaltma:

Bir projenin, temel parametreleri bilinen ancak son detayları henüz tam olarak oturtulmamış durumdaki ilk tasarımı


Bu içerik Kavramsal Tasarım (Conceptual Design) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.