İngilizce Terim: Computerized Maintenance Management System

Türkçe Terim: Bilgisayar Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi

Kısaltma: CMMS

Bakım faaliyetlerinin planlaması, takvimlerinin oluşturulması ve dökümanlarının oluşturulması için kullanılan bilgisayar yazılımı. Tipik bir bilgisayarlı bakım yönetim sistemi (CMMS) iş emri çıkartma, çalışma talimatları verme, yedek parça izleme ve ekipman bakım bilgilerini içerir.


Bu içerik Bilgisayar Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi (Computerized Maintenance Management System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.