İngilizce Terim: Component Number

Türkçe Terim: Bileşen Numarası

Kısaltma: –

Genellikle grup veya seri numarası ile yapılandırılan sayısal atama.


Bu içerik Bileşen Numarası (Component Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.