İngilizce Terim: Complete Data

Türkçe Terim: Tamamlanmış Veri

Kısaltma: –

Ekipman başlangıç anında teste tabi tutulur ve belirli bir zaman aralığında sürekli olarak arızaları izlenirse tamamlanmış veri ortaya çıkar. Tamamlanmış veriye göre zamanın hatasız ölçüldüğü kabul edilir.


Bu içerik Tamamlanmış Veri (Complete Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.