İngilizce Terim: Competent Body

Türkçe Terim: Yetkili Merci

Kısaltma:

İncelenen güvenlik hususunda gerekli değerlendirmeleri yapabilecek uygun teknik bilgiyi ve ilgili becerileri gösterebilen kişi, kurum ya da organizasyon


Bu içerik Yetkili Merci (Competent Body) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.