İngilizce Terim: Combustible Liquid

Türkçe Terim: Yanıcı Sıvı

Kısaltma:

Parlama noktası 37.8 C den yüksek sıvı.
Yanıcı sıvılar 3 alt kısma ayrılır:
Class II: parlama noktaları 37.8 C ile 60 C arasında olan sıvılar
Class IIIA: parlama noktaları 60 C ile 93 C arasında olan sıvılar
Class IIIB: parlama noktaları 93 C den yüksek olan sıvılar


Bu içerik Yanıcı Sıvı (Combustible Liquid) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.