İngilizce Terim: Combustible Flyings

Türkçe Terim: Yanıcı Uçucular

Kısaltma:

Atmosferik basınç ve ortam sıcaklığında, lifler de dahil olmak üzere 500 mikrondan daha büyük boyutlarda olup havayla karışınca patlayıcı ortam oluşturabilecek katı parçacıklar. Yanıcı uçucular grup IIIA olarak sınıflandırılır.


Bu içerik Yanıcı Uçucular (Combustible Flyings) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.