İngilizce Terim: Combustible Dust

Türkçe Terim: Yanıcı Toz

Kısaltma:

Atmosferik basınç ve ortam sıcaklığında, 500 mikron ya da daha küçük boyutlarda olup havayla karışınca patlayıcı ortam oluşturabilecek, ince bölünmüş katı parçacıklar.


Bu içerik Yanıcı Toz (Combustible Dust) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.