İngilizce Terim: Code

Türkçe Terim: Kod / Prensip

Kısaltma: –

Bir tesisi etkileyen yazılı gereklilikler ve / veya bir tesis için geçerli olan proses güvenliği gereklilikleri. Kodlar, yönetim sistemlerinin tasarımını ve uygulanmasını, proses ekipmanlarının tasarımını ve işletilmesini içeren gereklilikleri içerir. Kod ve standart arasındaki temel fark, kodların bir kanun veya düzenleme ile resmi hale gelmesidir. Kodlardaki gereksinimler ise standartlar tarafından belirlenir.


Bu içerik Kod / Prensip (Code) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.