İngilizce Terim: Circuit Diagram

Türkçe Terim: Devre Şeması

Kısaltma: –

Nesnelere ait devreler hakkında bilgi sağlayan diyagram.


Bu içerik Devre Şeması (Circuit Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.