İngilizce Terim: Chronic Loss

Türkçe Terim: Kronik Kayıp

Kısaltma: –

Sıklıkla ortaya çıkan performansta yaşanan azalma. Gerçek ve optimum performans arasındaki fark.


Bu içerik Kronik Kayıp (Chronic Loss) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.