İngilizce Terim: Chronic Hazard

Türkçe Terim: Kronik Tehlike

Kısaltma:

İstenmeyen bir duruma uzun süre maruz kalmanın sonucunda yaralanma veya zarar görme olasılığı.


Bu içerik Kronik Tehlike (Chronic Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.