İngilizce Terim: Chemical Reactivity Hazard

Türkçe Terim: Kimyasal Reaktivite Tehlikesi

Kısaltma: –

Doğrudan ya da dolaylı olarak insanlara, mal varlığına ya da çevreye zarar verebilecek, kontrol edilemeyen kimyasal tepkime. Kontrol edilemeyen kimyasal reaksiyon ile birlikte, ısı artışı, basınç artışı, gaz yayılması ya da diğer enerji salınımları açığa çıkabilir.


Bu içerik Kimyasal Reaktivite Tehlikesi (Chemical Reactivity Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.