İngilizce Terim: Chemical Process Quantitative Risk Assessment

Türkçe Terim: Kimyasal Proseslerde Kantitatif Risk Değerlendirmesi

Kısaltma: CPQRA &QRA

Potansiyel olayların senaryolarından beklenen riskin kantitatif olarak değerlendirilmesidir. Sonuçlarını, frekanslarını ve bunların genel bir risk ölçüsü olarak nasıl bir araya getirildiğini inceler. Sürecin öncesinde her zaman tehlikelerin nitel olarak sistematik bir tanımlaması vardır. Kimyasal Proseslerde Kantitatif Risk Değerlendirmesi (CPQRA) sonuçları, risk azaltması düşünüldüğünde karar vermek için kullanılabilir.


Bu içerik Kimyasal Proseslerde Kantitatif Risk Değerlendirmesi (Chemical Process Quantitative Risk Assessment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.