İngilizce Terim: Charge Relaxation

Türkçe Terim: Yük Gevşemesi

Kısaltma:

Ayrık yüklerin birleştiği ya da fazla yüklerin sistemden uzaklaştırıldığı süreç. Bir diğer deyişle madde üzerinde biriken statik yükün azalması


Bu içerik Yük Gevşemesi (Charge Relaxation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.