İngilizce Terim: Censored Data

Türkçe Terim: Sansürlü Veri

Kısaltma: –

İdeal test senaryosu oluşturmayan tamamlanmamış veri.

Sağdan Sansürlü Veri
Ekipman başlangıç anında teste tabi tutulur ve ekipman çalışmaya devam ederken test sonlandırılırsa ortaya Aralıklı Sansürlü Veri çıkar. Sağdan sansürlü veride arıza süresinin giderme süresinden fazla olduğu bilinmektedir.

Soldan Sansürlü Veri
Ekipman başlangıç anında teste tabi tutulur fakat ekipmanın kesinleşmiş arıza süresi bilinmemektedir. Bu durum ancak ekipman teste tabi tutulduktan ve arıza tespit edildikten sonra izlenmez ise ortaya Soldan Sansürlü Veri çıkar.

Aralıklı Sansürlü Veri
Ekipman başlangıç anında teste tabi tutulur, bir süre sonra kontrol edildiğinde çalışır durumda olur ancak ilerleyen zaman zarfında tekrar kontrol edildiğinde arızalı olduğu tespit edilirse Aralıklı Sansürlü Veri ortaya çıkar.

Tekli Sansürlü Veri
Sağdan veya soldan sansürlü veri.

Çoklu Sansürlü Veri
Sansür türlerinden herhangi birinin veya tümünün olabileceği veri.


Bu içerik Sansürlü Veri (Censored Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.