İngilizce Terim: Cause-Consequence Analysis

Türkçe Terim: Sebep Sonuç Analizi

Kısaltma: CCA

Olayların veya durumların mantıksal kombinasyonundan kaynaklanan olası sonuçları göstermek için kullanılan yöntem. Hata ağacı ve olay ağacı modellerinin kombinasyonudur.


Bu içerik Sebep Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.