İngilizce Terim: Causal Factor

Türkçe Terim: Neden Faktörü

Kısaltma: –

İstenmeyen ve planlanmamış olaya iştirak eden kişi. Eğer iştirak ortadan kaldırılırsa, olay önlenebilir, olayın gerçekleşme frekansı ve şiddeti azaltılabilir.


Bu içerik Neden Faktörü (Causal Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.