İngilizce Terim: Cas Number

Türkçe Terim: Cas Numarası

Kısaltma:

Kimyasal Kuramlar Servisi (Chemical Abstracts Service) tarafından her bir kimyasala özel olarak verilen numara


Bu içerik Cas Numarası (Cas Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56  kategorisi kapsamındadır.