İngilizce Terim: Callback

Türkçe Terim: Geri Çağırma

Kısaltma: –

Onarımın hatayı düzeltemediği durumlarda bakım çalışmasının tekrar yapılması.


Bu içerik Geri Çağırma (Callback) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.