İngilizce Terim: Worksite İnspection

Türkçe Terim: Çalışma Alanı Kontrolü

Kısaltma:-

Bir tesisin işletilmesi ve bakımı ile ilgili devam eden faaliyetlerin, belirlenmiş bir standarda uygun olup olmadığını belirlemek için tasarlanmış bir çalışma standardı. Kontroller, faaliyetlerden sorumlu kişilere derhal geribildirim sağlar fakat tedbir ve prosedürlerin izlenmesine yardımcı olan yönetim sistemlerini incelememektedir.


Bu içerik Çalışma Alanı Kontrolü (Worksite İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.