İngilizce Terim: Calender Time

Türkçe Terim: Takvim Zamanı

Kısaltma:

Başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki periyod.


Bu içerik Takvim Zamanı (Calender Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.