İngilizce Terim: Fire Class C

Türkçe Terim: C Sınıfı Yangnlar

Kısaltma:

Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddelerin yangını


Bu içerik C Sınıfı Yangnlar (Fire Class C) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.