İngilizce Terim: Major Defect

Türkçe Terim: Büyük Kusur

Kısaltma:-

Ekipman arızasına ve işletme kayıplarına neden olabilecek tek bir arıza.


Bu içerik Büyük Kusur (Major Defect) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.