İngilizce Terim: Business İnterruption

Türkçe Terim: İş Kesintisi

Kısaltma:

Üretimde planlanmamış duruş


Bu içerik İş Kesintisi (Business İnterruption) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.