İngilizce Terim: Built-Up Backpressure

Türkçe Terim: Karşıt Basınç Oluşumu

Kısaltma: –

Basınç tahliye cihazı açılarak akış sağlanmaya başladıktan sonra, basınç tahliye cihazının çıkış hattında basınç artışı oluşması.


Bu içerik Karşıt Basınç Oluşumu (Built-Up Backpressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.