İngilizce Terim: Building Siting Evaluation

Türkçe Terim: Bina Yerleşim Değerlendirmesi

Kısaltma:

Yeni binalar ve mevcut binaların tehlikelerini değerlendirmek ve tasarım kriterlerini oluşturmak için kullanılan prosedürler.


Bu içerik Bina Yerleşim Değerlendirmesi (Building Siting Evaluation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.