İngilizce Terim: Building Geographic Risk

Türkçe Terim: Coğrafi Bina Riski

Kısaltma:

Belirli bir binayı 24 saat/gün, 365 gün/yıl kullanan kişinin riski.


Bu içerik Coğrafi Bina Riski (Building Geographic Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.