İngilizce Terim: Vapor Cloud Explosion

Türkçe Terim: Buhar Bulutu Patlaması

Kısaltma:

alevlenir bir gaz, buhar ya da sisten oluşan bulutun tutuşması sonucunda oluşan ve alev hızı aşırı basınç oluşturmaya yetecek kadar hızlı olan patlama


Bu içerik Buhar Bulutu Patlaması (Vapor Cloud Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.