İngilizce Terim: Vapor Cloud Explosion

Türkçe Terim: Buhar Bulut Patlaması

Kısaltma:VCE

Yanıcı gaz veya buharın havada belirli bir oran oluşturup (Bkz Alt Patlama Limiti) tutuşturucu kaynak ile karşılaşması sonrası oluşan patlama türü


Bu içerik Buhar Bulut Patlaması (Vapor Cloud Explosion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.