İngilizce Terim: Breathing Device

Türkçe Terim: Nefeslik Cihazı

Kısaltma:

Koruma tipinin bütünlüğünü ve işlevliliğini sürdürmek için mahfazanın içerisinden dışarıya ya da dışarısından içeriye hava ve gaz geçişine olanak sağlayan cihaz


Bu içerik Nefeslik Cihazı (Breathing Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.