İngilizce Terim: Breakdown

Türkçe Terim: Arıza

Kısaltma: –

Varlığın fiziksel ömrünün, ekonomik ömrü boyunca sistematik olarak planlanmasıdır.


Bu içerik Arıza (Breakdown) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.