İngilizce Terim: Breakdown Voltage

Türkçe Terim: Elektriksel Delinme Gerilimi

Kısaltma:

Verilen şartlar altında bir maddenin kıvılcım çıkarması için gerekli en düşük gerilim


Bu içerik Elektriksel Delinme Gerilimi (Breakdown Voltage) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.