İngilizce Terim: Breakdown Strength

Türkçe Terim: Elektriksel Delinme Dayanımı

Kısaltma:

Belirli şartlar altında homojen elektrik alanı yaratan elektrodlar arasında tutulan bir malzemeden kıvılcım atlamasına sebep olabilecek en düşük elektrik alanı


Bu içerik Elektriksel Delinme Dayanımı (Breakdown Strength) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.